Onder advisering verstaat Trium Finance het inventariseren van uw financiële- (inkomen en vermogen), fiscale- en juridische situatie. Naast uw financiële ambities en wensen houdt Trium Finance rekening met de mate waarin u wel of geen risico’s wenst te lopen door het maken van een risico-analyse). Aan de hand van alle geïnventariseerde gegevens, maakt Trium Finance een analyse van de mogelijkheden, vergelijkt diverse aanbiedingen en aanbieders, waarna we een advies maken gebaseerd op uw situatie met daarin een aantal passende oplossingen. Dit advies lichten wij persoonlijk toe en daar waar nodig/wenselijk worden er nog een aantal uitgangspunten aangescherpt. Hierna volgt een definitief advies op maat met daarin opgenomen de juiste passend bij uw financiële situatie. Tevens wordt hierin weergegeven wanneer u bepaalde stappen moet nemen en op welke wijze. Op deze manier maakt u een verantwoorde keuze om uw financiële doestelling(en) te realiseren.