Onder financiële coaching verstaat Trium Finance het creëren en vergroten van uw financiële bewustzijn, zodat u betere keuzes maakt daar waar het uw financiële zaken betreft. We inventariseren, stellen vast hoe u er voor staat en bespreken met u wat u zou kunnen doen om bepaalde (financiële) doelstellingen te realiseren. Hierbij staat úw belang en úw situatie voorop. Trium Finance fungeert als coach. Wij dagen u uit om na te denken over keuzes die u kunt maken en vangen u op als u door de bomen het bos niet meer ziet. We sluiten met ons taalgebruik en onze dienstverlening aan bij úw situatie, kennisniveau en behoefte.