Bij elk financieel advies is een klantprofiel wettelijk verplicht. Dit profiel bestaat uit een 3-tal categoriën: Doelstellingen, Kennis en Ervaring en Risicobereidheid. De velden gemarkeerd met een * dienen verplicht te worden ingevuld

  • 1. Doelstellingen

  • Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

    Meerdere antwoorden mogelijk
  • 2. Kennis en ervaring

    Meerdere antwoorden mogelijk
  • In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt?

  • 3. Contactgegevens