U bent weer ‘up to date’ nadat het advies is uitgevoerd en alle maatregelen zijn getroffen. Om er voor te zorgen dat u up to date blijft, heeft Trium Finance “onderhouds- en servicepakketten” ontwikkeld. Deze pakketten omvatten een volledig programma van werkzaamheden die Trium Finance voor u kan verrichten om er voor te zorgen dat u ook in te toekomst grip houdt op uw financiële zaken. Afhankelijk van uw servicebehoefte, heeft Trium Finance verschillende onderhoudsen servicepakketten. Gezamenlijk wordt er gekeken welk servicepakket het beste aansluit bij uw behoefte, aan de hand van uw persoonlijke financiële situatie. Hiervoor wordt dan een service- en onderhoudsovereenkomst opgemaakt. Uiteraard bepaalt u zelf voor welke van de drie vormen van dienstverlening u Trium Finance inschakelt. Wilt u alleen een advies en zelf overgaan tot het afsluiten van een hypotheek of verzekering, dan is dat mogelijk. Trium Finance kan u ook volledig ontzorgen, als u haar inschakelt voor het hele traject.